Aktsomhetsvurderinger

Som et ledd i å forbygge arbeidslivskriminalitet gjennomføres aktsomhetsvurderinger av leverandører hvor risiko kan være stor for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Totalprosjekt Namsskogan har identifisert følgende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt i eget selskap og hos underentreprenører/leverandører der vi kan ha påvirkning:  

  • bidra til rettferdige og gode arbeidsvilkår, herunder trygge og sunne arbeidsforhold som rett til hvile, fritid og ferie
  • forebygge diskriminering i arbeidsforhold og ved ansettelse
  • bidra til organisasjonsfrihet, fagforeningsfrihet og streikerett.
  • HMS på arbeidsplassen
  • forebygge barnearbeid, tvangsarbeid og slaveri

Fremover skal risikokartleggingen oppdateres, og flere tiltak vil vurderes innen flere anskaffelseskategorier.