Ansvar og rapportering

Daglig leder er ansvarlige for etterlevelse og oppfølging av arbeidet med menneskerettigheter.

Ledergruppen bistår med risikovurderinger og rapporterer årlig på Totalprosjekt Namsskogan (TPN) største risikoer og tiltak til styret, bla risiko for brudd på menneskerettigheter.

TPNs ledergruppe sammenstiller revisjonsarbeidet i selskapet og gjennomfører egne revisjoner på
områder som utgjør særskilt risiko for hele virksomheten.