Totalprosjekt Namsskogan arbeid med menneskers grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i styre og deres eierskap til styrende dokumenter som stiller krav til etterlevelse av menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. 

Etiske retningslinjer og policyer er forankret fra ledelsen og til alle ledd i egen virksomhet for ivareta kravene i loven.