HMS

Totalprosjekt Namsskogan AS (TPN) vil arbeide for å være et selskap med trygge og sikre arbeidsplasser, med et godt arbeidsmiljø og dessuten hindre miljøforurensninger og tap av materiell. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere risikoen i alle ledd, både for miljøet og for de som benytter våre produkter/tjenester.

TPNs policy styres etter målbare mål. For å sikre at målene nås, skal TPN ha et ledelsessystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 45001:2018, NS-EN ISO 14001:2015, samt alle relevante lover, forskrifter og krav gitt i kontrakter.

Alle ledere og medarbeidere skal ha den kompetanse som er nødvendig for at hensynet til sikkerhet og miljø blir en naturlig del av vår virksomhet.

Ved valg av underleverandører skal selskapet stille krav til at underleverandøren kan dokumentere en god HMS-standard.

TPNs policy beskriver overordnede hensikter og retning angående HMS. Basert på policyen skal det settes overordnede og operative målsettinger som støtter opp under denne retningen. Både policy og målsettinger skal være dokumentert og kommunisert.