Totalprosjekt Namsskogan (TPN) publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven, gjennom bærekraftsrapporten og på TPN internettsider. Informasjonsforespørsler knyttet til TPNs arbeid med aktsomhetsvurderinger rettes til [email protected]. Merk e-posten med Åpenhetsloven, i emnefeltet.