GOD KOMPETANSE – BEDRE LØSNINGER

Vårt motto har alltid vært å finne optimale løsninger på selv det mest krevende oppdrag. For å bevare vår solide posisjon og tillit i markedet, strekker vi oss langt for å alltid levere som avtalt.

TPN er engasjert i jobber som ikke hadde vært mulig uten fagfolk med riktig kompetanse. Foruten egne medarbeidere med bred erfaring innen selskapets kjerneområder, leier vi inn eksterne resurser hvis prosjekter krever det.

Vi har blant annet

Fagarbeidere spor
Godkjente sikkerhetspersonell
Leder El-sikkerhet
Robelførere
Landmålere
Ingeniører
Godkjente maskinførere
Komplett mekanisk verksted med godkjente sveisere