Kvalitet

Totalprosjekt Namsskogan AS (TPN) skal være et seriøst og profesjonelt Selskap sammen med våre kunder, leverandører og våre samarbeidspartnere.

Våre kunder skal føle seg trygge på at våre produkter og tjenester alltid vil tilfredsstille deres krav og forventninger.

TPN skal levere produkter og tjenester med rett kvalitet og i henhold til gjeldende lover, forskrifter, regler og standarder, på en sikker og miljøvennlig måte.

TPN skal, sammen med sine kunder, leverandører og samarbeidspartnere, arbeide målrettet for kontinuerlig å forbedre sine produkter og tjenester.

Vår kvalitetspolicy styres etter målbare kvalitetsmål. For å sikre at målene nås, skal Selskapet ha et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015.

HMS

Totalprosjekt Namsskogan AS (TPN) vil arbeide for å være et Selskap med trygge og sikre arbeidsplasser, med et godt arbeidsmiljø og dessuten hindre miljøforurensninger og tap av materiell. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere risikoen i alle ledd, både for miljøet og for de som benytter våre produkter/tjenester.

Selskapets policy styres etter målbare mål. For å sikre at målene nås, skal TPN ha et HMS-system (integrert i Selskapets kvalitetssystem) som tilfredsstiller kravene i SN-BS OHSAS 18001:2007, NS-EN ISO 14001:2015, samt alle relevante lover, forskrifter og krav gitt i kontrakter.

Alle ledere og medarbeidere skal ha den kompetanse som er nødvendig for at hensynet til sikkerhet og miljø blir en naturlig del av vår virksomhet.

Ved valg av underleverandører skal Selskapet stillekrav til at underleverandøren kan dokumentere en god HMS-standard.