Kvalitet

Totalprosjekt Namsskogan AS (TPN) skal være et seriøst og profesjonelt Selskap sammen med våre kunder, leverandører og våre samarbeidspartnere.

Våre kunder skal føle seg trygge på at våre produkter og tjenester alltid vil tilfredsstille deres krav og forventninger.

TPN skal levere produkter og tjenester med rett kvalitet og i henhold til gjeldende lover, forskrifter, regler og standarder, på en sikker og miljøvennlig måte.

TPN skal, sammen med sine kunder, leverandører og samarbeidspartnere, arbeide målrettet for kontinuerlig å forbedre sine produkter og tjenester.

Vår kvalitetspolicy styres etter målbare kvalitetsmål. For å sikre at målene nås, skal Selskapet ha et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015.