Sertifikater

TPN er sertifisert i henhold til

NS-EN ISO 9001:2015

NS-EN-ISO 14001:2015

NS-ISO 45001:2018

Sertifikatet er gyldig for følgende produkter/tjenester:

Landsdekkende entreprenør innen vedlikehold-, reparasjon- og fornyelse innen jernbanesektoren.