Tjenester

TPN tilbyr sine kunder innovative løsninger av høy kvalitet og sikkerhet. Dette oppnås gjennom blant annet ved fokus på høyt servicenivå og kundefokusert drift.

Vi utfører blant annet:

 • Sporpakking med pakkmaskin
 • Nøytralisering/sveising av jernbaneskinner
 • Bytting av skinner/ sviller/ smådeler på jernbane
 • Rehabilitering av fundamenter på jernbanebruer
 • Kabeltrekking langs jernbanen
 • Sanering planoverganger
 • Skogrydding langs jernbanen
 • Isrydding langs jernbanen
 • Rørpressing gjennom jernbanen og veg
 • Reparasjon og rehabilitering av stikkrenner langs jernbanen
 • Kabel kanal legging langs jernbane spor
 • Rensk av linjegrøfter og stikkrenner
 • Montering av jernbanekulverter
 • Bygging av relehus ved jernbanen
 • Veibygging langs jernbanen
 • Oppmåling/ innmåling med GPS
 • Snøbrøyting
 • Leveranser av jernbanepukk
 • Rassikring/ skråningssikring
 • Bytting av masse
 • Utbygging av GSM-R i jernbane tunneler
 • Forberedelse til ballastrens
 • Frakt av maskiner og masse

Utleie av:

 • Robelførere
 • Hovedsikkerhetsvakter
 • Banemontører (fagarbeidere)
 • Ledere for el-sikkerhet