Fakturainformasjon

Merking av faktura

  • Faktura skal inneholde leverandørens organisasjonsnummer og kontonummer
  • Skriften på fakturaen må være tydelig

Fakturaadresse

EHF¹: 976220420

E-post²: 50002@ebilag.oekhuset.no

Post/Papir³:
Totalprosjekt namsskogan AS
Fabrikkveien 140
7890 Namsskogan


¹ Ved EHF faktura: Det er krav om at det kun leveres èn fil pr. faktura. Vennligst oppgi organisasjonsnummeret og adresse. 

² Ved e-postfaktura: Faktura skal leveres som èn fil pr. faktura, samt leveres som PDF-fil.

³ Ved forsendelse av papirfaktura ber vi om at faktura og eventuelle underbilag ikke stiftes sammen (benytt eventuelt binders ved behov) og faktura skal være i A4 format.


Ved spørsmål, kontakt:

Elisabeth Steen Persson
Tlf: 911 91 491