Alle våre tjenester

TPN tilbyr sine kunder innovative løsninger av høy kvalitet og sikkerhet. Dette oppnås gjennom blant annet ved fokus på høyt servicenivå og kundefokusert drift.

Vi utfører blant annet:

 • Sporpakking med pakkmaskin
 • Nøytralisering/sveising av jernbaneskinner
 • Bytting av skinner/ sviller/ smådeler på jernbane
 • Rehabilitering av fundamenter på jernbanebruer
 • Kabeltrekking langs jernbanen
 • Sanering planoverganger
 • Skogrydding langs jernbanen
 • Isrydding langs jernbanen
 • Rørpressing gjennom jernbanen og veg
 • Reparasjon og rehabilitering av stikkrenner langs jernbanen
 • Kabel kanal legging langs jernbane spor
 • Rensk av linjegrøfter og stikkrenner
 • Montering av jernbanekulverter
 • Bygging av relehus ved jernbanen
 • Veibygging langs jernbanen
 • Oppmåling/ innmåling med GPS
 • Snøbrøyting
 • Leveranser av jernbanepukk
 • Rassikring/ skråningssikring
 • Bytting av masse
 • Forberedelse til ballastrens
 • Frakt av maskiner og masse

Utleie av:

 • Lokførere
 • Hovedsikkerhetsvakter
 • Banemontører (fagarbeidere)
 • Ledere for el-sikkerhet
 • Landmålere