Om oss

HMS

Totalprosjekt Namsskogan AS (TPN) vil arbeide for å være et selskap med trygge og sikre arbeidsplasser, med et godt arbeidsmiljø og dessuten hindre miljøforurensninger og tap av materiell. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere risikoen i alle ledd, både for miljøet og for de som benytter våre produkter/tjenester.

TPNs policy styres etter målbare mål. For å sikre at målene nås, skal TPN ha et ledelsessystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 45001:2018, NS-EN ISO 14001:2015, samt alle relevante lover, forskrifter og krav gitt i kontrakter.

Alle ledere og medarbeidere skal ha den kompetanse som er nødvendig for at hensynet til sikkerhet og miljø blir en naturlig del av vår virksomhet.

Ved valg av underleverandører skal selskapet stille krav til at underleverandøren kan dokumentere en god HMS-standard.

TPNs policy beskriver overordnede hensikter og retning angående HMS. Basert på policyen skal det settes overordnede og operative målsettinger som støtter opp under denne retningen. Både policy og målsettinger skal være dokumentert og kommunisert.

Sertifikater

TPN er sertifisert i henhold til

NS-EN ISO 9001:2015

NS-EN-ISO 14001:2015

NS-ISO 45001:2018

Sertifikatet er gyldig for følgende produkter/tjenester:

Landsdekkende entreprenør innen vedlikehold-, reparasjon- og fornyelse innen jernbanesektoren.

Kvalitet

Totalprosjekt Namsskogan AS (TPN) skal være et seriøst og profesjonelt Selskap sammen med våre kunder, leverandører og våre samarbeidspartnere.

Våre kunder skal føle seg trygge på at våre produkter og tjenester alltid vil tilfredsstille deres krav og forventninger.

TPN skal levere produkter og tjenester med rett kvalitet og i henhold til gjeldende lover, forskrifter, regler og standarder, på en sikker og miljøvennlig måte.

TPN skal, sammen med sine kunder, leverandører og samarbeidspartnere, arbeide målrettet for kontinuerlig å forbedre sine produkter og tjenester.

Vår kvalitetspolicy styres etter målbare kvalitetsmål. For å sikre at målene nås, skal Selskapet ha et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015.

GOD KOMPETANSE – BEDRE LØSNINGER

Vårt motto har alltid vært å finne optimale løsninger på selv det mest krevende oppdrag. For å bevare vår solide posisjon og tillit i markedet, strekker vi oss langt for å alltid levere som avtalt.

TPN er engasjert i jobber som ikke hadde vært mulig uten fagfolk med riktig kompetanse. Foruten egne medarbeidere med bred erfaring innen selskapets kjerneområder, leier vi inn eksterne resurser hvis prosjekter krever det.

Vi har blant annet

Fagarbeidere spor
Godkjente sikkerhetspersonell
Leder El-sikkerhet
Robelførere
Landmålere
Ingeniører
Godkjente maskinførere
Komplett mekanisk verksted med godkjente sveisere